Chia sẽ kiến thức về Nhiếp ảnh & Truyền Thông

Các Lệnh Trong Shoutbox

by Thao LEE

Chú ý: cái này chỉ được dùng với các Mod, S.mod, Admin và một số nhân đặc biệt như Spe.Staff thôi. Không được lạm dụng kẻo bị phạt đấy.

Chức năng dành cho thành viên
/ignore [ Tên ]:Không hiển thị những lời nói của [Tên]
/unignore [ Tên ]: hiển thị những lời nói của [ Tên ]
/me : nói với dòng chữ có hiệu ứng
Chức năng PM: Nhấp chuột trái vào tên người muốn PM.Rồi chat như thường.Khi nào không muốn PM thì bấm vào [X]
Sửa lời nói của mình:nhấp 2 nhích vào lời nói của mình.Chỉ sửa được lời nói của mình chứ ko sửa được của người khác


Chức năng dành cho admin, smod, mod
Sửa lời nói:nhấp 2 nhích vào lời nói muốn sửa(sửa ai cũng được)
/notice : Post chú ý , thông báo trên SB
/removenotice :
/prune : xóa shoutbox
/prune [Tên]: xóa những lời nhắn của [tên]
/ban [Tên] : banned [Tên]
/unban [Tên] : giải ban cho [Tên]
/silence [Tên]: buộc một thành viên chỉ nói một mình,người khác không nghe thấy nhưng vẫn coi được shoutbox
/unsilence [Tên]:cho [Tên] nói lại bình thường
/ignore ID : Ko đọc Mes của thành viên ID
/unignore ID : ngược với ignore

Chú ý : [Tên] thay bằng ID (ID = số thứ tự member)

You may also like

Leave a Comment