Chia sẽ kiến thức về Nhiếp ảnh & Truyền Thông

Cách chuyển file init.php và class_core.php của vbb

by Thao LEE

B1: Mở files global.php tìm
—————————————————————-

// Start initialisation
require_once(CWD . '/includes/init.php');
----------------------------------------------

Bạn nhìn dòng màu đỏ. Bạn có thể di thay đổi đường dẫn một cách tùy ý
Ví dụ:

—————————————————————–
require_once(CWD . '/includes/cron/init.php');
-----------------------------------------------

Nhớ là chuyển ra chỗ nào thì phải copy files init.php ra chỗ đó

B2: Làm tương tự với các files global.php ở trong thử mục archive. 

B3: edit files image.php, sửa đường dẫn tương tự như 2 files trên. Thế là công việc đã xong bạn tạo 1 files init.php giả trong thử mục includes để lừa tình hacker.

II. Di chuyển files class_core.php

B1: Mở files init.php mà bạn vừa di chuyển ra. Sau đó tìm
—————————————————————————–

require_once(CWD . '/includes/class_core.php');
-------------------------------------------------------

sau đó thay

—————————————————————————–

require_once(CWD . '/targetfolder/class_core.php');
-------------------------------------------------------

bằng đường dẫn bạn muốn và save lại. Nhớ là phải copy files đó ra đường dẫn mới. Chúc các bạn thành công 4

Chúng ta có thể tạo edit files class_core.php trong thử mục includes bằng một đường dẫn giả mạo để đánh lạc hướng hacker nhá.

You may also like

Leave a Comment