Chia sẽ kiến thức về Nhiếp ảnh & Truyền Thông

Chống Bọn Spam đến từ Trung Quốc

by Thao LEE

Dạo này bọn tàu khựa ko biết nó rảnh rổi thế nào mà chuyên đi spam các forum việt nam. Anh em quản lý các website rất đau đầu về chuyện này. Mình cũng ko ngoại lệ, chỉ còn cách là chặn đúng IP đến từ bọn nó.

các làm: các bạn tạo một file .htaccess  với nội dung dưới đây rồi úp lên thư mục gốc của website (nằm ngang hàng với index)

deny from 58.14.0.0/15
deny from 58.16.0.0/13
deny from 58.24.0.0/15
deny from 58.30.0.0/15
deny from 58.32.0.0/11
deny from 58.66.0.0/15
deny from 58.68.128.0/17


deny from 58.82.0.0/15
deny from 58.87.64.0/18
deny from 58.99.128.0/17
deny from 58.100.0.0/15
deny from 58.116.0.0/14
deny from 58.128.0.0/13
deny from 58.144.0.0/16
deny from 58.154.0.0/15
deny from 58.192.0.0/11
deny from 58.240.0.0/12
deny from 59.32.0.0/11
deny from 59.64.0.0/12
deny from 59.80.0.0/14
deny from 59.107.0.0/16
deny from 59.108.0.0/14
deny from 59.151.0.0/17
deny from 59.155.0.0/16
deny from 59.172.0.0/14
deny from 59.191.0.0/17
deny from 59.191.240.0/20
deny from 59.192.0.0/10
deny from 60.0.0.0/11
deny from 60.55.0.0/16
deny from 60.63.0.0/16
deny from 60.160.0.0/11
deny from 60.194.0.0/15
deny from 60.200.0.0/13
deny from 60.208.0.0/12
deny from 60.232.0.0/15
deny from 60.235.0.0/16
deny from 60.245.128.0/17
deny from 60.247.0.0/16
deny from 60.252.0.0/16
deny from 60.253.128.0/17
deny from 60.255.0.0/16
deny from 61.4.80.0/20
deny from 61.4.176.0/20
deny from 61.8.160.0/20
deny from 61.28.0.0/17
deny from 61.29.128.0/17
deny from 61.45.128.0/18
deny from 61.47.128.0/18
deny from 61.48.0.0/13
deny from 61.87.192.0/18
deny from 61.128.0.0/10
deny from 61.232.0.0/14
deny from 61.236.0.0/15
deny from 61.240.0.0/14
deny from 114.28.0.0/16
deny from 114.54.0.0/15
deny from 114.60.0.0/14
deny from 114.64.0.0/14
deny from 114.68.0.0/16
deny from 114.80.0.0/12
deny from 114.96.0.0/13
deny from 114.104.0.0/14
deny from 114.110.0.0/20
deny from 114.110.64.0/18
deny from 114.111.0.0/19
deny from 114.112.0.0/13
deny from 116.1.0.0/16
deny from 116.2.0.0/15
deny from 116.4.0.0/14
deny from 116.8.0.0/14
deny from 116.13.0.0/16
deny from 116.16.0.0/12
deny from 116.52.0.0/14
deny from 116.56.0.0/15
deny from 116.58.128.0/20
deny from 116.58.208.0/20
deny from 116.60.0.0/14
deny from 116.66.0.0/17
deny from 116.70.0.0/17
deny from 116.69.0.0/16
deny from 116.76.0.0/14
deny from 116.89.144.0/20
deny from 116.90.184.0/21
deny from 116.95.0.0/16
deny from 116.112.0.0/14
deny from 116.116.0.0/15
deny from 116.128.0.0/10
deny from 116.192.0.0/16
deny from 116.193.16.0/20
deny from 116.193.32.0/19
deny from 116.194.0.0/15
deny from 116.196.0.0/16
deny from 116.199.0.0/17
deny from 116.199.128.0/19
deny from 116.198.0.0/16
deny from 116.204.0.0/15
deny from 116.207.0.0/16
deny from 116.208.0.0/14
deny from 116.212.160.0/20
deny from 116.213.64.0/18
deny from 116.213.128.0/17
deny from 116.214.32.0/19
deny from 116.214.64.0/20
deny from 116.214.128.0/17
deny from 116.215.0.0/16
deny from 116.216.0.0/14
deny from 116.224.0.0/12
deny from 116.242.0.0/15
deny from 116.244.0.0/14
deny from 116.248.0.0/15
deny from 116.252.0.0/15
deny from 116.254.128.0/17
deny from 116.255.128.0/17
deny from 117.8.0.0/13
deny from 117.21.0.0/16
deny from 117.22.0.0/15
deny from 117.24.0.0/13
deny from 117.32.0.0/13
deny from 117.40.0.0/14
deny from 117.44.0.0/15
deny from 117.48.0.0/14
deny from 117.53.48.0/20
deny from 117.53.176.0/20
deny from 117.58.0.0/17
deny from 117.57.0.0/16
deny from 117.59.0.0/16
deny from 117.60.0.0/14
deny from 117.64.0.0/13
deny from 117.72.0.0/15
deny from 117.74.64.0/20
deny from 117.74.128.0/17
deny from 117.75.0.0/16
deny from 117.76.0.0/14
deny from 117.80.0.0/12
deny from 117.100.0.0/15
deny from 117.103.16.0/20
deny from 117.103.128.0/20
deny from 117.106.0.0/15
deny from 117.112.0.0/13
deny from 117.120.64.0/18
deny from 117.120.128.0/17
deny from 117.121.0.0/17
deny from 117.121.128.0/18
deny from 117.121.192.0/21
deny from 117.122.128.0/17
deny from 117.124.0.0/14
deny from 117.128.0.0/10
deny from 118.24.0.0/13
deny from 118.64.0.0/15
deny from 118.66.0.0/16
deny from 118.67.112.0/20
deny from 118.72.0.0/13
deny from 118.80.0.0/15
deny from 118.84.0.0/15
deny from 118.88.32.0/19
deny from 118.88.64.0/18
deny from 118.88.128.0/17
deny from 118.89.0.0/16
deny from 118.91.240.0/20
deny from 118.102.16.0/20
deny from 118.112.0.0/13
deny from 118.120.0.0/14
deny from 118.124.0.0/15
deny from 118.126.0.0/16
deny from 118.132.0.0/14
deny from 118.144.0.0/14
deny from 118.178.0.0/16
deny from 118.180.0.0/14
deny from 118.184.0.0/13
deny from 118.192.0.0/12
deny from 118.212.0.0/15
deny from 118.224.0.0/14
deny from 118.228.0.0/15
deny from 118.230.0.0/16
deny from 118.239.0.0/16
deny from 118.242.0.0/16
deny from 118.244.0.0/14
deny from 118.248.0.0/13
deny from 119.2.0.0/19
deny from 119.0.0.0/15
deny from 119.2.128.0/17
deny from 119.10.0.0/17
deny from 119.3.0.0/16
deny from 119.4.0.0/14
deny from 119.8.0.0/15
deny from 119.15.136.0/21
deny from 119.16.0.0/16
deny from 119.18.192.0/20
deny from 119.18.208.0/21
deny from 119.18.224.0/19
deny from 119.19.0.0/16
deny from 119.20.0.0/14
deny from 119.27.64.0/18
deny from 119.27.160.0/19
deny from 119.27.192.0/18
deny from 119.28.0.0/15
deny from 119.30.48.0/20
deny from 119.31.192.0/19
deny from 119.40.0.0/18
deny from 119.40.64.0/20
deny from 119.32.0.0/13
deny from 119.40.128.0/17
deny from 119.42.0.0/19
deny from 119.41.0.0/16
deny from 119.42.136.0/21
deny from 119.42.224.0/19
deny from 119.44.0.0/15
deny from 119.48.0.0/13
deny from 119.57.0.0/16
deny from 119.58.0.0/16
deny from 119.59.128.0/17
deny from 119.60.0.0/15
deny from 119.62.0.0/16
deny from 119.63.32.0/19
deny from 119.75.208.0/20
deny from 119.78.0.0/15
deny from 119.80.0.0/15
deny from 119.84.0.0/14
deny from 119.88.0.0/14
deny from 119.96.0.0/13
deny from 119.108.0.0/15
deny from 119.112.0.0/12
deny from 119.128.0.0/12
deny from 119.144.0.0/14
deny from 119.148.160.0/20
deny from 119.162.128.0/17
deny from 119.162.0.0/15
deny from 119.164.0.0/14
deny from 119.176.0.0/12
deny from 119.232.0.0/15
deny from 119.235.128.0/18
deny from 119.248.0.0/14
deny from 119.253.0.0/16
deny from 119.254.0.0/15
deny from 120.0.0.0/12
deny from 120.24.0.0/14
deny from 120.30.0.0/15
deny from 120.32.0.0/12
deny from 120.48.0.0/15
deny from 120.52.0.0/14
deny from 120.64.0.0/13
deny from 120.72.32.0/19
deny from 120.72.128.0/17
deny from 120.76.0.0/14
deny from 120.80.0.0/13
deny from 120.90.0.0/15
deny from 120.92.0.0/16
deny from 120.94.0.0/15
deny from 120.128.0.0/13
deny from 120.136.128.0/18
deny from 120.137.0.0/17
deny from 120.192.0.0/10
deny from 121.0.16.0/20
deny from 121.4.0.0/15
deny from 121.8.0.0/13
deny from 121.16.0.0/12
deny from 121.32.0.0/13
deny from 121.40.0.0/14
deny from 121.46.0.0/15
deny from 121.48.0.0/15
deny from 121.51.0.0/16
deny from 121.52.160.0/19
deny from 121.52.208.0/20
deny from 121.52.224.0/19
deny from 121.55.0.0/18
deny from 121.58.0.0/17
deny from 121.56.0.0/15
deny from 121.58.144.0/20
deny from 121.59.0.0/16
deny from 121.60.0.0/14
deny from 121.68.0.0/14
deny from 121.76.0.0/15
deny from 121.79.128.0/18
deny from 121.89.0.0/16
deny from 121.100.128.0/17
deny from 121.101.208.0/20
deny from 121.192.0.0/13
deny from 121.201.0.0/16
deny from 121.204.0.0/14
deny from 121.224.0.0/12
deny from 121.248.0.0/14
deny from 121.255.0.0/16
deny from 122.0.64.0/18
deny from 122.0.128.0/17
deny from 122.4.0.0/14
deny from 122.8.0.0/13
deny from 122.49.0.0/18
deny from 122.48.0.0/16
deny from 122.51.0.0/16
deny from 122.64.0.0/11
deny from 122.96.0.0/15
deny from 122.102.0.0/20
deny from 122.102.64.0/19
deny from 122.112.0.0/14
deny from 122.119.0.0/16
deny from 122.136.0.0/13
deny from 122.144.128.0/17
deny from 122.152.192.0/18
deny from 122.156.0.0/14
deny from 122.192.0.0/14
deny from 122.198.0.0/16
deny from 122.200.64.0/18
deny from 122.204.0.0/14
deny from 122.224.0.0/12
deny from 122.240.0.0/13
deny from 122.248.48.0/20
deny from 123.0.128.0/18
deny from 123.4.0.0/14
deny from 123.8.0.0/13
deny from 123.49.128.0/17
deny from 123.98.0.0/17
deny from 123.52.0.0/14
deny from 123.56.0.0/13
deny from 123.64.0.0/11
deny from 123.96.0.0/15
deny from 123.99.128.0/17
deny from 123.100.0.0/19
deny from 123.101.0.0/16
deny from 123.103.0.0/17
deny from 123.108.128.0/20
deny from 123.108.208.0/20
deny from 123.112.0.0/12
deny from 123.128.0.0/13
deny from 123.136.80.0/20
deny from 123.137.0.0/16
deny from 123.138.0.0/15
deny from 123.144.0.0/12
deny from 123.160.0.0/12
deny from 123.176.80.0/20
deny from 123.177.0.0/16
deny from 123.178.0.0/15
deny from 123.180.0.0/14
deny from 123.184.0.0/13
deny from 123.196.0.0/15
deny from 123.199.128.0/17
deny from 123.206.0.0/15
deny from 123.232.0.0/14
deny from 123.242.0.0/17
deny from 123.244.0.0/14
deny from 123.249.0.0/16
deny from 123.253.0.0/16
deny from 124.6.64.0/18
deny from 124.14.0.0/15
deny from 124.16.0.0/15
deny from 124.20.0.0/14
deny from 124.28.192.0/18
deny from 124.29.0.0/17
deny from 124.31.0.0/16
deny from 124.40.112.0/20
deny from 124.40.128.0/18
deny from 124.42.0.0/16
deny from 124.47.0.0/18
deny from 124.66.0.0/17
deny from 124.64.0.0/15
deny from 124.67.0.0/16
deny from 124.68.0.0/14
deny from 124.72.0.0/13
deny from 124.88.0.0/13
deny from 124.108.8.0/21
deny from 124.108.40.0/21
deny from 124.112.0.0/13
deny from 124.126.0.0/15
deny from 124.128.0.0/13
deny from 124.147.128.0/17
deny from 124.156.0.0/16
deny from 124.160.0.0/13
deny from 124.172.0.0/14
deny from 124.192.0.0/15
deny from 124.196.0.0/16
deny from 124.200.0.0/13
deny from 124.240.0.0/17
deny from 124.240.128.0/18
deny from 124.220.0.0/14
deny from 124.224.0.0/12
deny from 124.242.0.0/16
deny from 124.243.192.0/18
deny from 124.248.0.0/17
deny from 124.249.0.0/16
deny from 124.250.0.0/15
deny from 124.254.0.0/18
deny from 125.31.192.0/18
deny from 125.32.0.0/12
deny from 125.58.128.0/17
deny from 125.61.128.0/17
deny from 125.62.0.0/18
deny from 125.64.0.0/11
deny from 125.96.0.0/15
deny from 125.98.0.0/16
deny from 125.104.0.0/13
deny from 125.112.0.0/12
deny from 125.169.0.0/16
deny from 125.171.0.0/16
deny from 125.208.0.0/18
deny from 125.210.0.0/15
deny from 125.213.0.0/17
deny from 125.214.96.0/19
deny from 125.215.0.0/18
deny from 125.216.0.0/13
deny from 125.254.128.0/17
deny from 134.196.0.0/16
deny from 159.226.0.0/16
deny from 161.207.0.0/16
deny from 162.105.0.0/16
deny from 166.111.0.0/16
deny from 167.139.0.0/16
deny from 168.160.0.0/16
deny from 169.211.1.0/24
deny from 192.83.122.0/24
deny from 192.83.169.0/24
deny from 192.124.154.0/24
deny from 192.188.170.0/24
deny from 198.17.7.0/24
deny from 202.0.110.0/24
deny from 202.0.176.0/22
deny from 202.4.128.0/19
deny from 202.4.252.0/22
deny from 202.8.128.0/19
deny from 202.10.64.0/20
deny from 202.14.88.0/24
deny from 202.14.235.0/24
deny from 202.14.236.0/23
deny from 202.14.238.0/24
deny from 202.20.120.0/24
deny from 202.22.248.0/21
deny from 202.38.0.0/20
deny from 202.38.64.0/18
deny from 202.38.128.0/21
deny from 202.38.136.0/23
deny from 202.38.138.0/24
deny from 202.38.140.0/22
deny from 202.38.146.0/23
deny from 202.38.149.0/24
deny from 202.38.150.0/23
deny from 202.38.152.0/22
deny from 202.38.156.0/24
deny from 202.38.158.0/23
deny from 202.38.160.0/23
deny from 202.38.164.0/22
deny from 202.38.168.0/21
deny from 202.38.176.0/23
deny from 202.38.184.0/21
deny from 202.38.192.0/18
deny from 202.41.152.0/21
deny from 202.41.240.0/20
deny from 202.43.144.0/20
deny from 202.46.32.0/19
deny from 202.46.224.0/20
deny from 202.60.112.0/20
deny from 202.63.248.0/22
deny from 202.69.4.0/22
deny from 202.69.16.0/20
deny from 202.70.0.0/19
deny from 202.74.8.0/21
deny from 202.75.208.0/20
deny from 202.85.208.0/20
deny from 202.90.0.0/22
deny from 202.90.224.0/20
deny from 202.90.252.0/22
deny from 202.91.0.0/22
deny from 202.91.128.0/22
deny from 202.91.176.0/20
deny from 202.91.224.0/19
deny from 202.92.0.0/22
deny from 202.92.252.0/22
deny from 202.93.0.0/22
deny from 202.93.252.0/22
deny from 202.95.0.0/19
deny from 202.95.252.0/22
deny from 202.122.0.0/21
deny from 202.96.0.0/12
deny from 202.112.0.0/13
deny from 202.120.0.0/15
deny from 202.122.32.0/21
deny from 202.122.64.0/19
deny from 202.122.112.0/21
deny from 202.122.128.0/24
deny from 202.123.96.0/20
deny from 202.124.24.0/22
deny from 202.125.176.0/20
deny from 202.127.0.0/21
deny from 202.127.12.0/22
deny from 202.127.16.0/20
deny from 202.127.40.0/21
deny from 202.127.48.0/20
deny from 202.127.112.0/20
deny from 202.127.128.0/19
deny from 202.127.160.0/21
deny from 202.127.192.0/20
deny from 202.127.208.0/23
deny from 202.127.212.0/22
deny from 202.127.216.0/21
deny from 202.127.224.0/19
deny from 202.130.0.0/19
deny from 202.130.224.0/19
deny from 202.131.16.0/21
deny from 202.131.48.0/20
deny from 202.131.208.0/20
deny from 202.136.48.0/20
deny from 202.136.208.0/20
deny from 202.136.224.0/20
deny from 202.141.160.0/19
deny from 202.142.16.0/20
deny from 202.143.16.0/20
deny from 202.148.96.0/19
deny from 202.149.160.0/19
deny from 202.149.224.0/19
deny from 202.150.16.0/20
deny from 202.152.176.0/20
deny from 202.153.48.0/20
deny from 202.158.160.0/19
deny from 202.160.176.0/20
deny from 202.164.0.0/20
deny from 202.164.25.0/24
deny from 202.165.96.0/20
deny from 202.165.176.0/20
deny from 202.165.208.0/20
deny from 202.168.160.0/19
deny from 202.170.128.0/19
deny from 202.170.216.0/21
deny from 202.173.8.0/21
deny from 202.173.224.0/19
deny from 202.179.240.0/20
deny from 202.180.128.0/19
deny from 202.181.112.0/20
deny from 202.189.80.0/20
deny from 202.192.0.0/12
deny from 203.18.50.0/24
deny from 203.79.0.0/20
deny from 203.80.144.0/20
deny from 203.81.16.0/20
deny from 203.83.56.0/21
deny from 203.86.0.0/18
deny from 203.86.64.0/19
deny from 203.88.32.0/19
deny from 203.88.192.0/19
deny from 203.89.0.0/22
deny from 203.90.0.0/22
deny from 203.90.128.0/18
deny from 203.90.192.0/19
deny from 203.91.32.0/19
deny from 203.91.96.0/20
deny from 203.91.120.0/21
deny from 203.92.0.0/22
deny from 203.92.160.0/19
deny from 203.94.0.0/19
deny from 203.93.0.0/16
deny from 203.95.0.0/21
deny from 203.95.96.0/19
deny from 203.99.16.0/20
deny from 203.99.80.0/20
deny from 203.100.32.0/20
deny from 203.100.80.0/20
deny from 203.100.96.0/19
deny from 203.100.192.0/20
deny from 203.110.160.0/19
deny from 203.118.192.0/19
deny from 203.119.24.0/21
deny from 203.119.32.0/22
deny from 203.128.32.0/19
deny from 203.128.96.0/19
deny from 203.130.32.0/19
deny from 203.132.32.0/19
deny from 203.134.240.0/21
deny from 203.135.96.0/19
deny from 203.135.160.0/20
deny from 203.142.219.0/24
deny from 203.148.0.0/18
deny from 203.152.64.0/19
deny from 203.156.192.0/18
deny from 203.158.16.0/21
deny from 203.162.192.0/19
deny from 203.166.160.0/19
deny from 203.171.224.0/20
deny from 203.174.7.0/24
deny from 203.174.96.0/19
deny from 203.175.128.0/19
deny from 203.175.192.0/18
deny from 203.176.168.0/21
deny from 203.184.80.0/20
deny from 203.187.160.0/19
deny from 203.190.96.0/20
deny from 203.191.16.0/20
deny from 203.191.64.0/18
deny from 203.191.144.0/20
deny from 203.192.0.0/19
deny from 203.196.0.0/21
deny from 203.207.64.0/18
deny from 203.207.128.0/17
deny from 203.208.0.0/20
deny from 203.208.16.0/22
deny from 203.208.32.0/19
deny from 203.209.224.0/19
deny from 203.212.0.0/20
deny from 203.212.80.0/20
deny from 203.222.192.0/20
deny from 203.223.0.0/20
deny from 210.2.0.0/19
deny from 210.5.0.0/19
deny from 210.5.144.0/20
deny from 210.12.0.0/15
deny from 210.14.64.0/19
deny from 210.14.112.0/20
deny from 210.14.128.0/17
deny from 210.15.0.0/17
deny from 210.15.128.0/18
deny from 210.16.128.0/18
deny from 210.21.0.0/16
deny from 210.22.0.0/16
deny from 210.23.32.0/19
deny from 210.25.0.0/16
deny from 210.26.0.0/15
deny from 210.28.0.0/14
deny from 210.32.0.0/12
deny from 210.51.0.0/16
deny from 210.52.0.0/15
deny from 210.56.192.0/19
deny from 210.72.0.0/14
deny from 210.76.0.0/15
deny from 210.78.0.0/16
deny from 210.79.64.0/18
deny from 210.79.224.0/19
deny from 210.82.0.0/15
deny from 210.87.128.0/18
deny from 210.185.192.0/18
deny from 210.192.96.0/19
deny from 211.64.0.0/13
deny from 211.80.0.0/12
deny from 211.96.0.0/13
deny from 211.136.0.0/13
deny from 211.144.0.0/12
deny from 211.160.0.0/13
deny from 218.0.0.0/11
deny from 218.56.0.0/13
deny from 218.64.0.0/11
deny from 218.96.0.0/14
deny from 218.104.0.0/14
deny from 218.108.0.0/15
deny from 218.185.192.0/19
deny from 218.192.0.0/12
deny from 218.240.0.0/13
deny from 218.249.0.0/16
deny from 219.72.0.0/16
deny from 219.82.0.0/16
deny from 219.128.0.0/11
deny from 219.216.0.0/13
deny from 219.224.0.0/12
deny from 219.242.0.0/15
deny from 219.244.0.0/14
deny from 220.101.192.0/18
deny from 220.112.0.0/14
deny from 220.152.128.0/17
deny from 220.154.0.0/15
deny from 220.160.0.0/11
deny from 220.192.0.0/12
deny from 220.231.0.0/18
deny from 220.231.128.0/17
deny from 220.232.64.0/18
deny from 220.234.0.0/16
deny from 220.242.0.0/15
deny from 220.248.0.0/14
deny from 220.252.0.0/16
deny from 221.12.0.0/17
deny from 221.12.128.0/18
deny from 221.0.0.0/13
deny from 221.8.0.0/14
deny from 221.13.0.0/16
deny from 221.14.0.0/15
deny from 221.122.0.0/15
deny from 221.129.0.0/16
deny from 221.130.0.0/15
deny from 221.133.224.0/19
deny from 221.136.0.0/15
deny from 221.172.0.0/14
deny from 221.176.0.0/13
deny from 221.199.0.0/17
deny from 221.199.128.0/18
deny from 221.199.192.0/20
deny from 221.192.0.0/14
deny from 221.196.0.0/15
deny from 221.198.0.0/16
deny from 221.199.224.0/19
deny from 221.200.0.0/13
deny from 221.208.0.0/12
deny from 221.224.0.0/12
deny from 222.16.0.0/12
deny from 222.32.0.0/11
deny from 222.64.0.0/11
deny from 222.125.0.0/16
deny from 222.126.128.0/17
deny from 222.128.0.0/12
deny from 222.160.0.0/14
deny from 222.168.0.0/13
deny from 222.176.0.0/12
deny from 222.192.0.0/11
deny from 222.240.0.0/13
deny from 222.248.0.0/15

từ nay bọn tàu khựa mà log vào forum thì nó sẻ gặp thông báo sau:

Forbidden
You don’t have permission to access / on this server.
Additionally, a 403 Forbidden error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.
Apache/2 Server at domaincuaban.com Port 80

khà khà……….

tuy nhiên khi bọn tàu kuawj nó dùng sock hoặc proxy thì nó vẫn vào được có điều sock chất thì hơi bị khó kiếm đấy:-?

You may also like

Leave a Comment