Chia sẽ kiến thức về Nhiếp ảnh & Truyền Thông

Hướng dẫn dùng code trên 1 host và database để ở host khác

by Thao LEE


TUT này hướng dẫn trên cPanel, trên DirectAdmin mình sẽ hướng dẫn sau
Mục đích :
bạn có 3 site đặt ở 3 host khác nhau, và site này dùng chung 1 data ở 1 host x nào đó

Bây giờ mình phải cấu hình trên host x cho phép IP của 3 host kia đc phép kết nối tới mysql server của nó

Cách làm như sau:

Đăng nhập vào cPanel
SinhVienIT.NET   a1

SinhVienIT.NET   a2

Như vậy, khi khai bào config database tại 3 host kia , các bạn ko khai bào hostname ko phải là localhost nữa mà khai báo IP của host x(Tức là host chứ database)

Còn đối với DirectAdmin các bạn làm như sau:
Click vào mục quản lý MySQL DAta
SinhVienIT.NET   da1

SAu đó chọn Data mà bạn muốn code ở host khác truy cập đc
SinhVienIT.NET   da2

Nhập IP của host chứa code vào
SinhVienIT.NET   da3

You may also like

Leave a Comment