Chia sẽ kiến thức về Nhiếp ảnh & Truyền Thông

Làm biểu tượng ở đầu tên website

by Thao LEE

Nếu bạn muốn có 1 biểu tượng website trên thanh địa chỉ ?
Bạn hạy tạo 1 file icon với tên là favicon.ico với kích thước 16×16 px rồi upload lên thư mục gốc cua website là xong.

Nếu bạn ko thích tên favicon.ico thì bạn có thể đặt tên khác, nhưng nếu đặt tên khác bạn phải
Chèn chái này vào

HTML Code:
 <head></head>

của website

HTML Code:
<link rel="shortcut icon" href="http://YOURSITE.COM/favicon.ico" type="image/x-icon" />
<link rel="icon" href="http://YOURSITE.COM/favicon.ico" type="image/x-icon" />

Bạn hãy thay ‘YOURSITE.COM’ bằng đường dẫn tới file favicon.ico (kích thước 16 * 16)
nếu ko thì vô đây tạo 1 cái: http://www.favicon.co.uk/

You may also like

Leave a Comment