Chia sẽ kiến thức về Nhiếp ảnh & Truyền Thông

Một số địa chỉ lấy giao diện đẹp cho WordPress

by Thao LEE

1. http://www.wpthemesfree.com/
2. http://web2feel.com/
3. http://www.blogohblog.com/
4. http://freetemplates.ablogz.com/
5. http://wphacks.com/
6. http://www.freewpblogthemes.com
7. http://www.woothemes.com/
8. http://www.widgetreadythemes.com/
9. http://www.studiopress.com
10. http://eblogtheme.com/
11. http://topwpthemes.com/
12. http://www.wpstyles.org/
13. http://www.dreamtemplate.com/


14. www.iloveyouwp.com
15. http://wparchive.com/
16. http://boygj.com/
17. http://www.freewordpressthemes4u.com
18. http://www.ezwpthemes.com
19. http://www.wp-style.com

có cái này hơi bị cool…hehe

http://test.wpthemesfree.com/?preview_theme=vista-ultimate-10

You may also like

Leave a Comment