Chia sẽ kiến thức về Nhiếp ảnh & Truyền Thông

Download XAMPP 1.7.4 kèm cách cài đặt và sử dụng

by Thao LEE

Giới thiệu về XAMPP

 • XAMPP là gói cài đặt localhost được tích hợp tất cả những thành phần cần thiết như : Apache, MYSQL, PHP, Perl, mục đích là giả lập máy tính thành máy chủ ảo để chạy website.
 • Xampp rất hữu ích cho việc thiết kế web, bất kể ai thiết kế web cũng nên có Xampp cài trên máy tính nhé

Các thành phần trong XAMPP

 • Apache 2.2.17
 •  MySQL 5.5.8
 • PHP 5.3.5
 • phpMyAdmin 3.3.9
 • FileZilla FTP Server 0.9.37
 • Tomcat 7.0.3 (with mod_proxy_ajp as connector)

Yêu cầu hệ thống : + 64 MB RAM (RECOMMENDED)

 1. 200 MB free fixed disk
 2.  Windows 98, ME
 3. Windows NT, 2000, XP (RECOMMENDED)

Hướng dẫn cài đặt XAMPP

 • Download Xampp cho Window: Link
 • Download chương trình về máy sau đó bấm vào file service.exe để tiến hành cài đặt:
 • Khi xuất hiện bảng chọn ngôn ngữ, chọn English và nhấn Ok.
 • Khi xuất hiện bảng Welcome to the Xampp Setup Wizard, nhấn Next.
 • Trong License Agrement chọn I accept the Agreement, nhấn Next
 • Trong Select Destination Location, chọn nơi cài đặt Xampp. Lưu ý ở bước này nên chọn ổ dĩa khác với ổ dĩa cài Windows để sau này dễ cài đặt cấu hình cho Wampp. Chọn đường dẫn là C:\xampp\htdocs (cài trên thư mục xampp của ỗ dĩa C), nhấn Next.

*  Trong XAMPP Options, để nguyên mặc định của Xampp và nhấn Install.
* Chương trình sẽ tiến hành cài đặt và sau cùng nhấn Finish để kết thúc việc cài đặt, chương trình sẽ hỏi bạn có muốn mở bảng điều khiển của Xampp hay không, hãy chọn No vì chúng ta cần chỉnh thêm một vài thông số nữa.
Thư mục gốc (Web Root) để chứa các trang web mặc nhiện của Xampp là C:\xampp\htdocs. Tất cả các Website hoặc thư mục chứa Website đều phải được đặt vào thư mục Web Root (htdocs) thì mới hoạt động được.

Mở bảng điều khiển của chương trình Xampp bằng cách nhấn đúp chuột vào Icon XAMPP Control Panel nằm trên Desktop. Nếu xuất hiện bảng xuất hiện bảng Windows Security Alert thì chọn Unblock.
Trong bản điều khiển Xampp, chọn Start để khởi động Apache và MySQL. Nhấn vào nút X (góc trên bên phải) để tắt bảng điều khiển, bạn có thể mở bảng điều khiển này bất cứ lúc nào bằng cách nhấn chuột và biểu tượng của Xampp nằm ở khay hệ thống (góc dưới bên phải màn hình).

Một số lưu ý khi sử dụng XAMPP

1) MYSQL:
User: root
Password: (không có password)

2) FileZilla FTP:
User: newuser
Password: wampp
User: anonymous
Password:

3) Mercury:
Postmaster: postmaster ([email protected])
Administrator: Admin ([email protected])
TestUser: newuser
Password: wampp

4) WEBDAV:
User: wampp
Password: xampp

Download Xampp cho Window: Link

You may also like

Leave a Comment